ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

molecular-oncology-products

Η ογκολογική χειρουργική έχει αυστηρούς κανόνες που η τήρηση τους βοηθάει και βελτιώνει την ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών:

α) ριζικότητα

β) λεμφαδενικός καθαρισμός της περιοχής του όγκου

γ) αποφυγή μετάγγισης αίματος του ασθενή

δ) λεπτομερής σχεδιασμός-σταδιοποίηση

ε) υποσταδιοποίηση

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!